POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 stycznia 2011 r. o nadaniu orderów

Rej. 40/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), za wybitne zasługi w ratowaniu życia ludzkiego, za niesienie pomocy więźniom kompleksu obozowego Auschwitz, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Sawkiewicz Wanda Elżbieta, 2. Tomera Antoni,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Ćwiklicki Henryk Kazimierz, 4. Gach Antonina, 5. Kawecki Kazimierz Karol, 6. Kołodziejczyk Aleksandra Mieczysława, 7. Kwiatkowska Helena Kunegun-da, 8. Łysko Franciszek, 9. Paw Kazimierz, 10. Ptasiński Kazimierz, 11. Senkowski Włodzimierz, 12. Sklorz Róża, 13. Wawrzyczek Janina,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Bielas Władysława, 15. Cylich Zofia, 16. Dac Maria, 17. Daczyński Eugeniusz, 18. Dudek Maria Józefa, 19. Foltyn Wanda Teresa, 20. Foltyn Władysław, 21. Handzlik Józefa, 22. Jędrysik Ewa, 23. Kawa Aniela, 24. Paszek Janina Władysława, 25. Piórek Helena, 26. Rapacz Zofia, 27. Smreczyńska Stanisława Józefa, 28. Suwała Kazimiera, 29. Szpak Helena, 30. Świątkowska Stanisława, 31. Wichman Anna, 32. Zużałek Zofia.