POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 stycznia 2005 r. o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

nr 113-6-05

Na podstawie art. 214 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 7 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531) z dniem 19 stycznia 2005 r. powołuję Panią Annę SZYDŁOWSKĄ-ŻURAWSKĄ na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na kadencję upływającą z dniem 10 maja 2005 r.