POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 stycznia 2005 r. o odwołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

nr 113-5-05

Na podstawie art. 7 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531) z dniem 19 stycznia 2005 r. odwołuję Pana Włodzimierza CZARZASTEGO z funkcji członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.