POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 sierpnia 2005 r. o pozbawieniu odznaczenia

Rej. 410/217/2005

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

Piotr Wolanowski pozbawiony zostaje

BRĄZOWEGO KRZYŻA ZASŁUGI

nadanego postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2004 r.