POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2010 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 360/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za zasługi dla rozwoju lekkiej atletyki w Polsce, za osiągnięcia sportowe:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Lewandowski Marcin Przemysław, 2. Wiśniewska Joanna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Sudoł Grzegorz Arkadiusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4.  Czerwiński Przemysław Jędrzej, 5. Jeschke Marta Rozalia, 6. Korczyńska Daria Anna, 7. Popowicz Marika Julianna, 8. Wedler Weronika,

za wybitne zasługi dla rozwoju lekkiej atletyki w Polsce, za osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Osik Tadeusz,

za zasługi dla rozwoju lekkiej atletyki w Polsce, za osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kotwica Czesław, 11. Lewandowski Tomasz Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Lewandowski Jacek Tomasz, 13. Rostek William Janusz.