POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2010 r. o nadaniu orderów

Rej. 359/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Brydak Lidia Bernadeta, 2. Trybusz Andrzej Stanisław, 3. Wojtczak Andrzej Maciej,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Dębiński Wojciech Bogusław, 5. Hryniewicz Waleria, 6. Rydzyński Konrad Józef, 7. Walecki Jerzy Michał,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Jarosz Mirosław Andrzej, 9. Kurzątkowski Wiesław Marian, 10. Słodziński Janusz Ignacy, 11. Sygit Marian.