POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 381/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bagiński Mieczysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kowalczyk Tadeusz Józef, 3. Łapiński Marek, 4. Sulewski Józef Jan, 5. Troszyński Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Gos Marek, 7. Polak Elżbieta Anna, 8. Soszyński Robert Marian, 9. Wierdak Bogusław, 10. Wojtasiak Leszek Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Sasuła Andrzej, 12. Zegzda Leszek Jan.