POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 371/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Dangel Paweł Jan, 2. Rościszewski Jan Emeryk, 3. Śliwicki Piotr Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Balas-Noszczyk Beata, 5. Bociong Ryszard, 6. Klesyk Andrzej Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

7. Makulska Małgorzata Maria, 8. Płachta Maria,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Borkowski Stanisław, 10. Brański Antoni, 11. Czerski Marek Grzegorz, 12. Kalinowski Łukasz Sławomir, 13. Krzewina Dariusz Stanisław, 14. Miziołek Marian, 15. Rundo Marek Klaudiusz, 16. Skop Leszek Jan, 17. Smoleńska-Miciałkiewicz Agnieszka, 18. Stachura-Kruszewska Ewa Stanisława, 19. Szatkowski Grzegorz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Dzikiewicz Piotr, 21. Jaworski Witold Stanisław, 22. Jezierewska Ewa Halina, 23. Lewandowski Wacław, 24. Ochocka Iwona, 25. Stankiewicz Rafał Iwo, 26. Woźniak-Makarska Monika Maria, 27. Zaborowski Wiesław Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Gładysz Andrzej Józef, 29. Jankowski Maciej Krzysztof, 30. Karczewska-Czysz Hanna Maria, 31. Kinal Andrzej Paweł, 32. Kostkiewicz Zygmunt, 33. Piątkowski Jarosław Tadeusz, 34. Rojewski Konrad, 35. Uszpolewicz Adam Jacek, 36. Włodarczyk-Moczkowska Anna Katarzyna.