POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 357/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz funkcjonowania orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, za osiągnięcia w pracy zawodowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Dąbrowski Józef Władysław, 2. Jankiewicz Adam, 3. Mokobodzka-Faleńczyk Danuta Anna, 4. Tuleja Piotr Maria,

za zasługi w działalności na rzecz funkcjonowania orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Hajduk Dorota Maria, 6. Sokólska-Warchoł Jolanta Elżbieta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Budziło Krzysztof, 8. Łyszkowska Agnieszka, 9. Orliński Krzysztof, 10. Zaradkiewicz Kamil Michał.