POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2010 r. o nadaniu orderów

Rej. 373/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej, za działalność państwową i publiczną

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

1. Samsonowicz Henryk Bohdan,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Choińska-Mika Jolanta Maria, 3. Kizwalter Tomasz, 4. Koczerska Maria Jadwiga, 5. Mróz Lech Jacek, 6. Zielińska Zofia,

pośmiertnie

7. Kądziela Łukasz.