POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2005 r. o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

nr 113-19-05

Na podstawie art. 162 ust. 3 w związku z art. 162 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przyjmuję dymisję Rady Ministrów złożoną przez Prezesa Rady Ministrów Pana Marka BELKĘ w dniu 19 października 2005 r. i powierzam jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.