POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2005 r.</.p> o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów

nr 113-20-05

Na podstawie art. 154 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. desygnuję Pana Kazimierza MARCINKIEWICZA na Prezesa Rady Ministrów.