POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2007 r. o mianowaniu dowódcy Sił Powietrznych

nr 112-12-07

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję z dniem 19 kwietnia 2007 r. Pana generała dywizji Andrzeja Eugeniusza BŁASIKA na stanowisko dowódcy Sił Powietrznych.