POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2007 r. o odwołaniu dowódcy Sił Powietrznych

nr 112-10-07

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602) odwołuję z dniem 19 kwietnia 2007 r. Pana generała broni Stanisława TARGOSZA ze stanowiska dowódcy Sił Powietrznych.