POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 grudnia 2007 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 243/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Skarbu Państwa za zasługi dla rozwoju lotnictwa polskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Błasiak Stanisław, 2. Jaworz-Dutka Ryszard Julian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Frąckowiak Paweł Stanisław, 4. Laskowski Kazimierz Wacław, 5. Szewczyk Sylwester, 6. Wyrzykowski Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Bareja Tomasz Andrzej,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w działalności na rzecz wejścia Polski do strefy Schengen:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Kutyła Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Rybicki Robert Adam,

na wniosek Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kenczew-Kolanowska Tomira Jadwiga,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11.  Lipiec Edward, 12. Mądry Elżbieta Maria, 13. ks. Nowicki Tadeusz, 14. Rojek Teresa, 15. ks. Terlecki Edward, 16. Sobek Zbigniew, 17. Winiarz Janina, 18. ks. Żołnierczyk Bronisław Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Borusiewicz Wiktoria Genowefa, 20. Danielewicz Eugeniusz, 21. Jurkiewicz Emil Kazimierz, 22. Karkowska-Młot Henryka, 23. Kaźmierczak Katarzyna Monika, 24. Kubiniec Stanisław Wojciech, 25. o. Lipiński Karol, 26. Łyskawa Stefan, 27. Ozimek Elżbieta Barbara, 28. Podstawek Jadwiga Irena, 29. Sarad Brygida,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Bystry Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Długosz Leszek Roman, 32. Kowalski Jacek Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Urbaniak-Marconi Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Marconi Vittorio,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Czapla Irena, 36. Depta Stanisława, 37. Dzwonnik Helena Marianna, 38. Giza Maria, 39. Kieraga Kazimiera, 40. Kręcisz Bronisława, 41. Mędrek Krystyna, 42. Okoń Halina Feliksa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Zygmunt Anna,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego: za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Kośla Marian Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Orlicz Roman Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Rzepka Mirosław,

za zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Kalinowski Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Dądalski Remigiusz, 49. Dobrosielski Dariusz, 50. Rycharski Krzysztof, 51. Siulkowski Lech, 52. Talaga Urszula, 53. Zieliński Adam,

za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Siwiec Józefa,

za zasługi na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Sułek Dariusz Krzysztof, 56. Wyroślak Agata,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Blank Krzysztof Piotr,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Krysiak Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59.  Niesyto Aleksandra, 60. Rzewiczok Urszula, 61. Steuer Antoni,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w propagowaniu kultury

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Kass Wojciech Stanisław,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

63. Antas Arkadiusz, 64. Prawda Tadeusz, 65. Szelejewski Artur Waldemar,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

66. Morawiec Piotr, 67. Nowak Janusz, 68. Sobczak Karolina,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

69. Szańkowski Józef,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

70. Bagiński Mirosław, 71. Kawka Witold Andrzej.