POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 czerwca 2007 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 86/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Barakomski Franciszek Zygmunt, 2. Bierecki Jarosław Szymon, 3. Buczkowski Grzegorz Paweł, 4. Chmielewski Jan Roman, 5. Dubiański Tadeusz, 6. Kamiński Wiktor Paweł, 7. Komendacki Stanisław Jan, 8. Krzyszczak Bogumił Wiktor, 9. Lamenta Lech Mieczysław, 10. Ossowski Janusz Andrzej, 11. Schoenhoff Zygfryd, 12. Sosnowski Andrzej, 13. Więckowski Ireneusz Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Bieranowska Katarzyna, 15. Chaberko Jerzy Zdzisław, 16. Galus-Czerwonka Anna Zofia, 17. Gębala Jacek Bogdan, 18. Jędruch Marek Adam, 19. Kazimierski Jarosław Marcin, 20. Kosznik Krzysztof Zbigniew, 21. Kuś Kazimierz Stanisław, 22. Kwiatek Krzysztof Grzegorz, 23. Matusiak Rafał Sławomir, 24. Migielska-Turkiewicz Wanda, 25. Prus Ryszard Leszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Bąk Marek, 27. Kosiak Urszula Anna, 28. Meller Adam Marek, 29. Wójcik Leszek Ludwik, 30. Wysocka-Turek Joanna Ewa.