POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 czerwca 2006 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 65/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczeni zostają:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ
po raz drugi

1. sierż. szt. Jasiński Piotr,

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

2. st. post. Ktosowski Sławomir Józef, 3. st. post. Kowalkowski Grzegorz Krzysztof, 4. st. asp. Meler Jan, 5. sierż. szt. Raś Mariusz, 6. sierż. Wierzchowski Bartosz, 7. st. sierż. Zalewski Wojciech, 8. st. post. Zieliński Marcin, 9. st. post. Zych Wiktor Tomasz.