POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ nr 93/06

z dnia 18 sierpnia 2006 r.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) Wincenty Romanowski pozbawiony zostaje KRZYŻA KOMANDORSKIEGO ORDERU ODRODZENIA POLSKI nadanego uchwałą Rady Państwa z dnia 27 sierpnia 1980 r. oraz KRZYŻA KAWALERSKIEGO ORDERU ODRODZENIA POLSKI nadanego uchwałą Rady Państwa z dnia 8 stycznia 1972 r.