POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 sierpnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 181/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bieschke Edmund, 2. Rogalska Bogusława Rozalia, 3. Rostanowski Jan, 4. Szwabowicz Marek Lech, 5. Tarełko Wiesław, 6. Terbak Ryszard, 7. Wyszkowski Jacek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Bardo Zdzisława, 9. Bodal Bogusława Stanisława, 10. Ferdynus Jacek, 11. Gałecki Wojciech, 12. Giernalczyk Mariusz, 13. Herdzik Jerzy, 14. Korcz Karol Stanisław, 15. Kozłowski Jerzy, 16. Majewska Janina Maria, 17. Witkowska Krystyna Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Dziula Przemysław, 19. Korzeniowska-Ginter Renata Helena, 20. Sielicka Elżbieta, 21. Siemek-Pawłowska Barbara Maria, 22. Studzieniecki Tomasz Piotr,

na wniosek Ministra Kultury: za zasługi dla kultury polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 23. Strządała Jan, 24. Śliwa Przemysław Kazimierz, za zasługi dla rozwoju szkolnictwa artystycznego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Balmowski Ryszard, 26. Ciecieląg Jerzy Janusz, 27. Rożniata Barbara, 28. Wywrocki Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 29. Cender Anna, 30. Szela Ireneusz Janusz, na wniosek Ministra Zdrowia za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

31. Stachecki Bogdan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32.  Budzianowski Jaromir, 33. Dyk Danuta, 34. Drzewiecki Janusz Maciej, 35. Florek Ewa Krystyna, 36. Frencel Eugenia Maria, 37. Mielcarek Jadwiga, 38. Mikotajczak Przemysław Łukasz, 39. Musielak Michał Jan, 40. Nowakowska Elżbieta Maria, 41. Przysławski Juliusz, 42. Samborski Włodzimierz Zdzisław, 43. Sobiak Stanisław, 44. Zielińska-Psuja Rarbara Anna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Bączyk Grażyna, 46. Boruszak Mirosława Kazimiera, 47. Charońska Elżbieta, 48. Dróżdż Zofia, 49. Dzierżak Stanisław, 50. Formanowicz Bożena Maria, 51. Jelińska Anna, 52. Karoń Jacek Henryk, 53. Komorowska Grażyna Anna, 54. Korycińska-Kowalczyk Aleksandra, 55. Korzeniewska-Andrejczuk Elżbieta Maria, 56. Kotwicka Małgorzata, 57. Melzer Ewa Romana, 58. Olek Elżbieta, 59. Partyka Danuta Maria, 60. Popów Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Ciesielska Agnieszka,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Bakewioz Edmund Marian, 63. Bąk-Zalewska Grażyna Agnieszka, 64. Broda Rafał Jan, 65. Cebulska-Wasilewska Antonina Maria, 66. Figiel Jan Mikołaj, 67. Jadach Stanisław, 68. Jasińska Mirosława Maria, 69. Lalowicz Zdzisław Tadeusz, 70. Leśniak Leonard, 71. Massalska-Arodż Maria Zofia, 72. Nizioł Bronisław, 73. Nowak Grażyna Maria, 74. Olko Paweł Marcin, 75. Parliński Krzysztof, 76. Polok Grzegorz Jan, 77. Różańska Maria Władysława, 78. Ryba Elżbieta, 79. Rybicka Maria Stefania, 80. Stachura Zbigniew Karol, 81. Ściesiński Jan Jacek, 82. Turnau Jacek Marian, 83. Wilczyński Henryk, 84. Wodniecki Paweł, 85. Wosiek Barbara Krystyna, 86. Woźnicka Urszula Magdalena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Apolinarska Barbara, 88. Brzezicka Barbara Aleksandra, 89. Burda Jacek Marian, 90. Dwuraźny Antoni Stanisław, 91. Gałuszka Kazimierz Franciszek, 92. Hajduk Zbigniew Witosław, 93. Horzela Andrzej Antoni, 94. Igielski Andrzej Józef, 95. Jeżowski Stanisław, 96. Kiczek Jacek Marian, 97. Komendera-Świątek Barbara Maria, 98. Kubica Barbara, 99. Lesiak Tadeusz Andrzej, 100. Naganowska Barbara Maria, 101. Niewiara Małgorzata Ewa, 102. Łokas Stanisława Rozalia, 103. Ochab Ewa Maria, 104. Olkiewicz Krystyna Teresa, 105. Petelenz Barbara Urszula, 106. Ponitka Aleksandra, 107. Salmanowicz Bolesław Przybysław, 108. Stomczyński Marcin Waldemar, 109. Ślusarkiewicz-Jarzina Aurelia Anna, 110. Wilczyńska Barbara Maria, 111. Wiśniewska Halina, 112. Wojciechowski Henryk Krzysztof, 113. Zając Wojciech Marian, 114. Zieliński Piotr Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Adamska Danuta Józefa, 116. Brzezicki Jerzy Janusz, 117. Dybet Józef, 118. Fiatkowski Roman,

119. Górlich Lidia Maria, 120. Lipka Janusz Szczepan, 121. Natkaniec Zbigniew Marian, 122. Nowina-Konopka Małgorzata Maria, 123. Szymańska Halina Maria, 124. Wiśniewski Krzysztof Tadeusz, 125. Ziębliński Mirosław Władysław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

126. Jarecki Jan Henryk, 127. Jaszczak Andrzej, 128. Pruska-Wysocka Bożenna, 129. Siejkowski Tadeusz, 130. Supera Wojciech Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

131. Borowiński Jerzy Paweł, 132. Justyna Jacek Paweł, 133. Koprowski Leszek Stanisław, 134. Krupiński Henryk Feliks, 135. Ławrynowicz Zygmunt, 136. Łysek Kazimierz Tadeusz, 137. Pawelec Włodzimierz Henryk, 138. Świderek Zbigniew, 139. Wasiak Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

140. Adamiak Urszula Ewa, 141. Bajerski Włodzimierz Kazimierz, 142. Banasiak Bogusław, 143. Bieżanowska Sława Anna, 144. Chrzanowski Andrzej Stanisław, 145. Cieślak Czesław, 146. Dudek Zenon Marek, 147. Durkiewicz Lucjan, 148. Fic Renata, 149. Hundert Teresa Elżbieta, 150. Jesionek Stanisław, 151. Kacperski Jerzy Piotr, 152. Kaczmarek Jerzy, 153. Karp Lesław, 154. Kłosińska-Mozol Halina Małgorzata, 155. Kowaliński Lucjan, 156. Kowalski Jarosław, 157. Kubiczak Marek Janusz, 158. Kujawiński Paweł, 159. Majdziński Stanisław, 160. Mamińska Krystyna Urszula, 161. Matysiak Leszek Włodzimierz, 162. Oleksik Tadeusz, 163. Ołdakowski Andrzej Janusz, 164. Orzechowski Jerzy Włodzimierz, 165. Szymański Janusz Mirosław, 166. Telus Edward Piotr, 167. Wypych Jan Edward,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

168. Bębnowska Barbara, 169. Ruś Bożenna Janina, 170. Snokowski Maciej Edward,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

171. Bartoszewski Józef, 172. Chojnacki Jan Feliks, 173. Grzybek Maria Jadwiga, 174. Gutowski Jan, 175. Jeziak Mieczysława, 176. Kuśmierek Tadeusz Jerzy, 177. Madej Jerzy, 178. Mantyk Henryk Jan, 179. Norman Krystyna, 180. Pietrzyk Barbara Maria. 181. Rudalski Wojciech Bogdan, 182. Szwagrzyk Andrzej, 183. Swistakowski Andrzej, 184. Wojewoda Zofia Stanisława,

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 185. Kamiński Jan, 186. Nazarow-Zielińska Lucyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

187. Dębski Grzegorz Antoni, 188. Duran Roman Edward, 189. Focht Stanisław, 190. Golec Stanisław, 191. Rychter Władysław Jan, 192. Rzeszutek Bogdan Aleksander, 193. Wolanin Stanisław, 194. Zahorodny Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

195. Grabiński Marian Stefan, 196. Malcher Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

197. Biegańska Barbara Agnieszka, 198. Martynowska Anna,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

199. Wróbel Longin,

na wniosek Wojewody Małopolskiego: za zasługi w działalności społecznej i związkowej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

200. Elmer Stanisław, 201. Jamro Leopold, 202. Woźniak Walerian Aleksander,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

203. Dudek Stanisław Józef, 204. Gurba Bogumiła, 205. Jamro Piotr, 206. Sikora Adolf, 207. Topolska Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

208. Mońka Zdzisław,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

209. Grandowska Barbara, 210. Markiewicz Anna Jadwiga, 211. Piecuch Jadwiga Anna, 212. Seweryn Bernadeta, 213. Szywata Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

214. Jager Maria, 215. Mendrych-Sołtysik Bogusława, 216. Mieszaniec Helena, 217. Myrek Barbara, 218. Pabian Marta Krystyna, 219. Rzeżnik Halina, 220. Samborska Krystyna, 221. Satata Ewa, 222. Tobjasz-Jurkowska Anna Maria, 223. Wróbel Krystyna Zofia,

za zasługi dla rozwoju kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

224. Kapturski Henryk Stanisław, 225. Wojtyta Eugeniusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

226. Głowacki Michał,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

227. Czerwiński Tomasz Edmund, 228. Jatczak Marek Maria, 229. Jerzmanowski Andrzej Maria, 230. Karwacka Zofia, 231. Ortoś Marian Kazimierz, 232. Porębski Ryszard, 233. Rozental Maria, 234. Szkopek Grzegorz Krzysztof, 235. Wanger Iwonna Maria, 236. Wasilewska Magdalena, 237. Żochowska Anna Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

238. Adamska Anna Krystyna, 239. Chojnowska Grażyna Alicja, 240. Czarnocka Wanda Zofia, 241. Dąbrowski Mirosław, 242. Dobrowolska Hanna, 243. Dziurzyńska Teresa Janina, 244. Iwanicki Zdzisław, 245. Kacprzak-Rolińska Alina Irena, 246. Konopacki Janusz, 247. Kozestański Wiktor Jan, 248. Micińska-Łyżniak Irena Maria, 249. Ostrowska Krystyna, 250. Papliński Grzegorz Wojciech, 251. Parysek Helena, 252. Parzyński Grzegorz, 253. Pijanowski Anatol Przemysław, 254. Podstolska Maria Róża, 255. Rechnio Tadeusz, 256. Rytka Teresa, 257. Stój Elżbieta Bożena, 258. Szczepanik Sławomir, 259. Tarasiewicz Andrzej Antoni, 260. Tepfer Alicja, 261. Tomczykowska Ewa Zofia, 262. Tyksińska Małgorzata Danuta, 263. Usydus Bogumiła, 264. Wojnarowska Maria Celina, 265. Wojtasińska Krystyna Marianna, 266. Wojtczak Hanna Jadwiga, 267. Zdonek Ryszard Józef, 268. Zochniak Krzysztof Wojciech, 269. Zoruk Zbigniew Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

270. Ambroziak Danuta, 271. Brodacka Małgorzata Jadwiga, 272. Bydler Urszula Maria, 273. Doberska Hanna Maria, 274. Dudek Wiesława, 275. Falkowska Zofia, 276. Gańko Janina Barbara, 277. Gozdan-Wojciechowska Katarzyna, 278. Guzek Ewa Małgorzata, 279. Iliński Wojciech, 280. Jurkiewicz Elżbieta Danuta, 281. Kacprzak Leszek, 282. Kalinowski Janusz Marek, 283. Kamińska Ewa Janina, 284. Kasper Alicja, 285. Koryczan Adam Jan, 286. Krajewska-Chęć Jolanta Wiesława, 287. Majewska Izabella Maria, 288. Mamaj Grażyna, 289. Milewski Jan, 290. Modrzejewski Andrzej Roman, 291. Nużyńska Wanda Krystyna, 292. Orłowska Jolanta, 293. Parcińska-Wywiatek Barbara Ewa, 294. Rudnik-Kulikowska Monika Wanda, 295. Sadowska-Rychter Barbara, 296. Skurkiewicz Wojciech, 297. Słowińska Maria Małgorzata, 298. Smolarek Matgorzata, 299. Stachowicz Krzysztof Jerzy, 300. Sychowiec Anna Maria, 301. Syska Jolanta, 302. Szmidel Tomasz Andrzej, 303. Turczyk Jolanta Teresa, 304. Walczak Elżbieta Halina, 305. Walewska Magdalena Gabriela, 306. Wieczorek Grażyna Antonina, 307. Wyszyńska Joanna Agnieszka, 308. Zdral Anna, 309. Ziemkiewicz Agnieszka,

za zasługi w dziatalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

310. Gałązka Sławomir Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

311. Bagiński Edward, 312. Buźniak Jerzy, 313. Jabłonka Tadeusz, 314. Kowalik Bogusław Sylwester, 315. Kubaszewski Marek Bernard, 316. Kulasiński Edward, 317. Kulesza Krystyna, 318. Michalczyk Aleksander, 319. Mikofajewski Marek Sławomir, 320. Obudzińska Janina, 321. Roguski Edmund, 322. Rosiński Jerzy, 323. Rudnik Henryk, 324. Rydzewski Mieczysław, 325. Skibicki Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

326. Batok Mirosława Jadwiga, 327. Cyran Anna Bożena, 328. Czarnecki Zdzisław Piotr, 329. Gadomska Elżbieta Czesława, 330. Gromek Wiesław, 331. Gut Małgorzata, 332. Jechna Karol Franciszek, 333. Kacak Anna, 334. Kamiński Stefan, 335. Kasprowicz Teresa, 336. Kozyra Janina, 337. Majk Kazimierz, 338. Miąskiewicz Krystyna, 339. Michalczyk Stanisław Franciszek, 340. Mróz Ewa, 341. Napiórkowska Maria Barbara, 342. Parzych Henryk, 343. Piątek Janina, 344. Piersa Danuta, 345. Pietrzak Genowefa Barbara, 346. Plona Jan, 347. Prusaczyk Franciszek, 348. Rastawicka Bogumiła Teresa, 349. Spychalska Bożena Irena, 350. Ter-cjak Jerzy, 351. Walewska Anna, 352. Zalewska Anna Bogusława, 353. Zalewska Irena, 354. Zalewski Mieczysław,

za zasługi dla ratowania zabytków i obiektów sakralnych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

355. ks. Radzimirski Adam,

za zasługi w dziatalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

356. Rybak Krzysztof,

za zasługi w dziatalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

357. Górecki Andrzej Wojciech, 358. Krysiak Stanisław, 359. Lemankiewicz Józef, 360. Lenarczyk Józef,

361. Maciążek Wiesław, 362. Mąka Piotr Jan, 363. Mirkowski Eugeniusz, 364. Niedbała Ireneusz, 365. Parol Kazimierz, 366. Rutkowski Wtadysław, 367. Sikorski Czesław, 368. Szatański Józef, 369. Wyrwiński Wiesław Konrad,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

370. Cyliński Zbigniew, 371. Dębek Bronisław, 372. Duda Henryk, 373. Karolak Jacek, 374. Kozłowski Jan, 375. Krysiak Mieczysław, 376. Krysiński Waldemar, 377. Kwiatkowski Jarosław, 378. Lemankiewicz Sławomir Grzegorz, 379. Puchalski Aleksander, 380. Rutkowski Bogdan, 381. Wolszczyński Stanisław Bogdan,

za zasługi w dziatalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

382. Amputa Roman, 383. Kozoń Tadeusz Janusz, 384. Papierowski Zbigniew Ryszard,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

385. Samocik Mikołaj,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

386. Czyżewska-Saulewicz Alina, 387. Gliński Zbigniew, 388. Kaczyński Janusz Wiesław, 389. Nowakowski Andrzej, 390. Przychodzeń Lidia Wanda, 391. Rzepiejewska Wiesława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

392. Firsowicz Piotr,

za zasługi w dziatalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

393. Jaworowski Krzysztof, na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi dla rozwoju spółdzielczości rolniczej ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

394. Jureczka Zygfryd,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

395. Banet Renata, 396. Władarz Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 397. Hanzlik Danuta,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

398. Styputa Leszek,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

399. Pajdosz Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

400. Dąbrowski Zdzisław, 401. Kotomański Sławomir Franciszek, 402. Romaniec Włodzimierz, 403. Szałapski Leszek Jacek, 404. Szpurek Leszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

405. Guz Sławomir,

za zasługi dla rozwoju rolnictwa, za osiągnięcia w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

406. Ciosk Wiesław, 407. Lenart Leopold Edmund, 408. Łowicki Mateusz, 409. Szymkiewicz Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

410. Bartos Wanda Alicja, 411. Bednarska Zofia, 412. Cichoń Marian, 413. Kotek Tadeusz, 414. Król Krzysztof, 415. Kubicki Wiesław Józef, 416. Legawiec Krystyna, 417. Pawlak Stanisław, 418. Ryńska Marianna Teresa, 419. Staszczyk Marian, 420. Walas Julian, 421. Walczyk Stanisław, 422. Zaczkowski Marek Zdzisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

423. Bąk Janusz, 424. Grelewicz Stanisław Sylwester, 425. Janus Jerzy Marian, 426. Jaśkiewicz Marek Jan, 427. Piecyk Arkadiusz, 428. Przemyski Dariusz Paweł, 429. Sabatowska Jolanta Teresa, 430. Wójcik Zdzisław Marian,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

431. Wasilewska Bożena Kazimiera,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

432.  Borkowska-Nichthauser Wiesława, 433. Ce-głowska Elżbieta Joanna, 434. Ciesielska Łucja.