POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r.

nr 115-14-12

w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk chemicznych

dr hab. Maria Jolanta BARYSZ

dr Janusz Bolesław PAWLISZYN

nauk farmaceutycznych

dr hab. Anna GUMIENICZEK

dr hab. Jacek ŁUKASZKIEWICZ

nauk fizycznych

dr hab. Maria BAŁANDA

dr Grażyna ODYNIEC

dr hab. Anna OKOPIŃSKA

dr hab. Paweł Jarosław RUDAWY

dr hab. Igor TRALLE

nauk humanistycznych

dr hab. Kazimierz Bogusław BANEK

dr hab. Mariola CHOMCZYŃSKA-RUBACHA

dr hab. Piotr Paweł CHRUSZCZEWSKI

dr hab. Stanisław Franciszek DĄBEK

dr hab. Adam Wacław JELONEK

dr hab. Małgorzata Ewa KARWATOWSKA

dr hab. Wojciech Marcin KAUTE

dr hab. Stanisław KRAJEWSKI

dr hab. Krzysztof MAĆKOWIAK

dr hab. Renata MADYDA-LEGUTKO

dr hab. David MALCOLM

dr hab. Lech Mieczysław MIODYŃSKI

ks. dr hab. Ryszard Franciszek MOŃ

dr hab. Czesława PIECUCH

dr hab. Dorota PRASZAŁOWICZ

dr hab. Lucjan PUCHALSKI

dr hab. Irena SARNOWSKA-GIEFING

dr hab. Krzysztof Tomasz WITCZAK

dr hab. Kazimierz Andrzej WOLNY-ZMORZYŃSKI

nauk matematycznych

dr hab. Adrian LANGER

nauk medycznych

dr hab. Dariusz BIELICKI

dr hab. Marek GRABIEC

dr hab. Maria ISKRA

dr hab. Wiesław Janusz KRUSZEWSKI

dr hab. Andrzej Jan PARADYSZ

dr hab. Anna Małgorzata PIASECZNA-PIOTROWSKA

dr hab. Anna Marta PITUCH-NOWOROLSKA

dr hab. Krzysztof Marek PREIS

dr hab. Jerzy RUDNICKI

dr hab. Ludomir Zygmunt STEFAŃCZYK

dr hab. Lesław SZYDŁOWSKI

dr hab. Krzysztof SZYMANOWSKI

dr hab. Tomasz Franciszek URASIŃSKI

dr hab. Piotr WÓJCICKI

dr hab. Piotr Jan WYSOCKI

nauk o Ziemi

dr hab. Krystyna MILECKA

dr hab. Roman SOJA

nauk prawnych

dr hab. Robert STEFANICKI

dr hab. Maria Jadwiga ZMIERCZAK

nauk rolniczych

dr hab. Katarzyna Maria ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA

dr hab. Andrzej Stanisław BORYS

dr hab. Wojciech Józef CHALCARZ

dr hab. Jean Bernard DIATTA

dr hab. Krzysztof DOMARADZKI

dr hab. Cezary KABAŁA

dr hab. Jarosław Zbigniew KASZUBKIEWICZ

dr hab. Daniel Szczęsny KORNIEWICZ

dr hab. Cezary Jerzy MĄDRZAK

dr hab. Andrzej SECHMAN

dr hab. Elżbieta SIKORA

dr hab. Adam Witold SZEWCZUK

dr hab. Piotr Paweł ŚLÓSARZ

dr hab. Agnieszka TROSZYŃSKA

dr hab. Bożena WASZKIEWICZ-ROBAK

nauk społecznych

dr hab. Kuba JAŁOSZYŃSKI

nauk technicznych

dr hab. Grzegorz Witold DERFEL

dr hab. Ignacy DUDZIKOWSKI

dr hab. Józef Tadeusz HAPONIUK

dr hab. Małgorzata Dorota KABSCH-KORBUTOWICZ

dr hab. Ewa KLUGMANN-RADZIEMSKA

dr hab. Andrzej KOTOWSKI

dr hab. Wiesław OSTAPSKI

dr hab. Borys STORCH

dr hab. Zbigniew Grzegorz SURAJ

dr hab. Jerzy Tomasz SZKUTNIK

dr hab. Jerzy Adam WARMIŃSKI

dr hab. Piotr Paweł WYSZOMIRSKI

nauk teologicznych

ks. dr hab. Jan FLIS

ks. dr hab. Adam SKRECZKO

nauk weterynaryjnych

dr hab. Anna Renata CHEŁMOŃSKA-SOYTA

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

Barbara GRUBERNE-BERNACKA

dr hab. Ewa IŻYKOWSKA-KŁOSIEWICZ

dr hab. Antonina KOWTUNOW

dr hab. Urszula KRYGER

dr hab. Katarzyna Józefa NOWAK-STAŃCZYK

Gabriela Barbara SZENDZIELORZ-JUNGIEWICZ

dr hab. Wanda Maria TCHÓRZEWSKA-KAPAŁA

sztuk plastycznych

Janusz Tadeusz GÓRSKI

Piotr Mikołaj JARGUSZ

Konrad Jakub KUZYSZYN

Iwona Jolanta LANGOWSKA

dr hab. Wojciech Krzysztof ŁAZARCZYK

Bogusz SALWIŃSKI

Tomasz Juliusz SIWIŃSKI

Jacek Wiesław STRZELECKI

Anna Grażyna SZEWCZYK

sztuk teatralnych

Jolanta Katarzyna GÓRALCZYK

dr hab. Dorota Jolanta SEGDA