POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 157/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Związku Australijskim za zasługi w rozwijaniu polskiej gospodarki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kamusiński Władysław Wawrzyniec,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Federacyjnej Republice Brazylii:

za wybitne zasługi w promowaniu pozytywnego wizerunku Polski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Czajka Zbigniew,

za zasługi w działalności na rzecz pomocy Polakom przebywającym w Brazylii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Pisarski Zdzisław,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Chorwacji za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Lončarić Walentyna,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Indii za wybitne zasługi w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski w społeczeństwie indyjskim

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. s. Maciejczyk Zofia,

obywatel Republiki Indii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-indyjskiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Prabakar John,

obywatel Kazachstanu za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej literatury

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Sejsenbayev Rollan,

obywatele Królestwa Niderlandów:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niderlandzkiej współpracy regionalnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Spruit Willem Alexander,

za wybitne zasługi w promowaniu spraw Polski

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. van Baalen Hans, 10. Timmermans Frans,

za zasługi w popularyzowaniu udziału polskich żołnierzy na frontach II wojny światowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Laasche Geertjan,

obywatele Republiki Słowackiej za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej literatury:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. Sedlak Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. Čačko Peter, 14. Szigeti Laszló,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Szwecji za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

15. Rypińska-Olsson Maria Jolanta,

obywatele Królestwa Szwecji:

za wybitne zasługi w promowaniu spraw Polski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

16. Bildt Carl,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-szwedzkiej współpracy parlamentarnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

17. Gylling Sven Johnny,

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

18. Śliwa Bogusław,

obywatele Republiki Turcji:

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. Bìret Ìdìl, 20. Sahin Seracettin,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Onay Gülsin,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Wschodniej Republiki Urugwaju za wybitne zasługi w działalności na rzecz upamiętniania polskiej historii oraz pojednania polsko-żydowskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
pośmiertnie

22. Benkiel Chana Fajga,

obywatele Wschodniej Republiki Urugwaju:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-urugwajskiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

23. Blasiak Jose,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

24. Cano Yanez de Pankowski Maria Elisa,

za zasługi w rozwijaniu polsko-urugwajskiej współpracy handlowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Siccardi Pisano Carlos Javier.