POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2005 r. o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

nr 113-16-05

Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 18 października 2005 r. odwołuję Panią Jolantę Szymanek-Deresz ze stanowiska Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.