POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 274/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Czekajowski Ryszard Antoni,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Biczysko Wiesława Maria, 3. Czekalski Stanisław Antoni, 4. Kobus Kazimierz Ferdynand, 5. Lamer-Zarawska Eliza Maria, 6. Sobański Jan Władysław, 7. Zimmermann-Górska Irena Teresa,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Bręborowicz Jan, 9. Chwojnowski Andrzej Adam, 10. Długosz Anna Elżbieta, 11. Grzelońska Urszula, 12. Janecki Jerzy, 13. Jarmundowicz Włodzimierz, 14. Kotowicz-Jawor Joanna, 15. Major Bogusław Jan, 16. Malendowicz Ludwik Kazimierz, 17. Mączyński Zbigniew Jerzy, 18. Mizeraczyk Jerzy Kazimierz, 19. Niewiak Andrzej Alfred, 20. Pawlak Bogdan Kazimierz, 21. Pecold Krystyna Maria, 22. Pucher Andrzej Joachim, 23. Sidorowicz Sławomir Krzysztof, 24. Szczapa Jerzy, 25. Torlińska Teresa, 26. Trzeciak Stefan, 27. Wyrzykiewicz Tadeusz Jan, 28. Wierzcholski Krzysztof Maria, 29. Wiśniewski Bernard,

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

30. Rudak Eulalia Irena,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

31. Rozenfeld Irena, 32. Seroczyński Stanisław, 33. Sznurkowski Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

34. Prus Franciszek,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie hodowli i żywienia zwierząt gospodarskich:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

35. Węglarzy Karol,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

36. Brzóska Franciszek, 37. Słota Ewa Teresa, za wybitne zasługi na rzecz ochrony zdrowia:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

38. Koczan Marian Mieczysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

39. Michoń Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

40. Kalasiewicz Jerzy Józef, 41. Kaznowski Zbigniew Andrzej, 42. Pedrycz Stefan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

43. Baj Daniela Jadwiga, 44. Bigos Halina, 45. Kurek Jerzy, 46. Nazarkiewicz Barbara Krystyna, 47. Wrótniak Edward,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

48. Pezda Janusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

49.  Augustynowicz Janusz, 50. Barnat Tadeusz Marian, 51. Gajewski Krzysztof Marian, 52. Kozak Czesław, 53. Mikulicz Janusz Eugeniusz, 54. Skórek Lechosław, 55. Wrotkowski Tadeusz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy zawodowej

56. Pelczar Maria Ryta,

za wybitne zasługi dla służby konsularnej, za działalność społeczną

57. Bark Marian,

za wybitne zasługi dla ochrony przyrody

58. Karbowski Zbigniew,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz lotnictwa

59. Sobeńko Zbigniew Michał,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego:

60. mt. insp. Banaś Tadeusz, 61. mt. insp. Badota Jan, 62. mł. insp. Barycki Henryk, 63. insp. Bocianowski Andrzej, 64. mł. insp. Buliński Bogusław, 65. mł. insp. Ciereszko Henryk, 66. mł. insp. Gaładyk Jan Józef, 67. insp. Karolczyk Marek, 68. insp. Kocemba Ignacy, 69. insp. Kulesza Tadeusz Andrzej, 70. mł. insp. Kurek Andrzej, 71. mł. insp. Lenczowski Kazimierz, 72. podinsp. Łazowski Jan Michał, 73. insp. Pataszewski Wiesław, 74. mł. insp. Petech Edward, 75. insp. Stanejko Bolesław Grzegorz, 76. insp. Szafer Krzysztof, 77. insp. Walczyński Marek, 78. mł. insp. Wiją Mirosław, 79. insp. Wrześniak Adam Andrzej, 80. Zdonek Andrzej, 81. podinsp. Ziętek Henryk,

za wybitne zasługi dla rozwoju nauki i techniki polskiej

82. Mańkiewicz-Cudny Ewa Teresa,

za wybitne zasługi dla rozwoju górnictwa węglowego, za działalność społeczną

83. Kurbiel Adam,

za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu farmaceutycznego

84. Kuźmierkiewicz Wojciech, za wybitne zasługi na rzecz kultury:

85. Stryczyński Michał Paweł, 86. Zadura Bohdan Krzysztof,

za wybitne zasługi dla rozwoju bibliotekarstwa:

87. Matyjaszek Tadeusz, 88. Walosczyk Witolda Ewa,

za wybitne zasługi w twórczości artystycznej 89. Kurek Tadeusz Feliks,

za wybitne zasługi dla rozwoju muzealnictwa, za działalność na rzecz dokumentowania i ochrony zabytków

90. Łopatkiewicz Zdzisław,

za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła, za działalność społeczną

91. Banyś Zenobiusz Stanisław,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

92. Westphal Mieczysław Leon,

za wybitne zasługi w działalności społecznej

93. Brzeziński Jerzy Marian,

za wybitne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa

94. Konopacka Zofia Kazimiera,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz Ligi Obrony Kraju

95. Chotody Włodzimierz Augustyn,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz Polskiego Związku Działkowców

96. Wilczek Karol Paweł,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

97. Mura Herbert Eryk.