POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2004 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-8-04

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Bożenna Walentyna CZARNECKA

dr hab. Eugeniusz DUBIEL

dr hab. Andrzej Zdzisław KOZIK

dr hab. Małgorzata KRASIŃSKA

dr hab. Józef Krzysztof KUROWSKI

dr hab. Marian Henryk LEWANDOWSKI

dr hab. Bogumiła SKOTARCZAK

dr hab. Iwona Marta SZAREJKO

nauk chemicznych

dr hab. Aleksander CISZEWSKI

dr hab. Paweł Grzegorz KRYSIŃSKI

dr hab. Beata WALCZAK

nauk ekonomicznych

dr hab. Monika Maria KOSTERA

dr hab. Irena Janina PIETRZYK

dr hab. Małgorzata ZALESKA

nauk fizycznych

dr hab. Jan Andrzej BARTELSKI

dr hab. Andrzej Jerzy MACIEJEWSKI

dr hab. Michał Konrad NAWROCKI

dr hab. Mariusz Lucjan ZUBEK

nauk humanistycznych

dr hab. Włodzimierz Wiktor BORODZIEJ

dr hab. Edward Stanisław DŁUGAJCZYK

dr hab. Krystyna Wiesława FERENZ

dr hab. Adam Józef KARPIŃSKI

dr hab. Tadeusz Józef LINKNER

dr hab. Stanisław Kazimierz MIKOŁAJCZAK

dr hab. Halina PERKOWSKA

dr hab. Jan Henryk SKOCZYŃSKI

dr hab. Marian Wojciech URSEL

nauk leśnych

dr hab. Józef Jan ZWOLIŃSKI

nauk matematycznych

dr hab. Witold RESPONDEK

dr hab. Jacek Andrzej WESOŁOWSKI

dr hab. Maciej Piotr WOJTKOWSKI

nauk medycznych

dr hab. Maria CHOMYSZYN-GAJEWSKA

dr hab. Piotr Stanisław FIEDOR

dr hab. Andrzej Wiktor FRANEK

dr hab. Maciej JÓŹWIK

dr hab. Maryna KRAWCZUK-RYBAK

dr hab. Bohdan Jarosław MARUSZEWSKI

dr hab. Teresa Barbara MATTHEWS-BRZOZOWSKA

dr hab. Krystyna Małgorzata MICHALAK

dr hab. Krzysztof Jan MOROŃ

dr hab. Ewa Jolanta SEWERYNEK

dr hab. Krzysztof Adam SIMON

dr hab. Krystyna SZTEFKO

dr hab. Wiesław Marian URBANOWICZ

dr hab. Ewa Magdalena URBAŃSKA

dr hab. Irena WROŃSKA

nauk o kulturze fizycznej

dr hab. Anna JASKÓLSKA

dr hab. Gabriel Daniel ŁASIŃSKI

nauk o Ziemi

dr hab. Leon Andrzej ANDRZEJEWSKI

dr hab. Jacek PUZIEWICZ

nauk prawnych

dr hab. Janina Irena CIECHANOWICZ-McLEAN

dr hab. Leonard ETEL

dr hab. Stanisława Irena KALUS

nauk rolniczych

dr hab. Irena DUER

dr hab. Halina GAMBUŚ

dr hab. Marek GRABOWSKI

dr hab. Jacek Andrzej KONDRATOWICZ

dr hab. Teresa Grażyna MAJEWSKA

dr hab. Józef Franciszek SAWA

nauk technicznych

dr hab. Stefan BAJ

dr hab. Tadeusz Henryk BANEK

dr hab. Ryszard Andrzej BIAŁECKI

dr hab. Zbigniew Edward DOBKOWSKI

dr hab. Piotr DUDZIŃSKI

dr hab. Lech GŁADYSIEWICZ

dr hab. Andrzej Ryszard GOŁĄBCZAK

dr hab. Zenon IGNASZAK

dr hab. Antoni KALUKIEWICZ

dr hab. Włodzimierz KIERNOŻYCKI

dr hab. Jerzy Jacek KORNOWSKI

dr hab. Joanna Maria KOŚMIDER

dr hab. Jan KUŚNIERZ

dr hab. Janusz Waldemar MAZUR

dr hab. Krystian PROBIERZ

dr hab. Zbigniew RUDNICKI

dr hab. Michał TOPOLNICKI

dr hab. Adam Bogusław WIŚNIEWSKI

dr hab. Jan ZARZYCKI

nauk weterynaryjnych

dr hab. Jacek Michał KUŹMAK

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk filmowych

Krzysztof Jan HEJKE

sztuk muzycznych

Czesław Józef FREUND

Alina Eleonora GRUSZKA

Alicja Barbara PANEK-PIĘTKOWSKA

Marta Katarzyna WIERZBIENIEC

sztuk plastycznych

Grzegorz CHOJNACKI