POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 marca 2005 r. o nadaniu orderu

Rej. 58/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczony zostaje za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechnianiu sportu

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Wojciech Władysław Szkiela