POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 maja 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 67/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Jarosz Jan Piotr, 2. o. Kłoczowski Andrzej,

pośmiertnie

3. Dzielski Mirosław Zbigniew,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Adamkiewicz Marek Janusz, 5. Baran Józef, 6. Bek Bogusław, 7. Bernhardt Anna Maria, 8. Budrewicz Leszek, 9. Czaputowicz Jacek Krzysztof, 10. Dyk Piotr, 11. Galińska-Wildstein Iwona Monika, 12. Kęszycki Marcin Stefan, 13. Kotarba Małgorzata Maria, 14. Martini-Włudarska Dorota Jolanta, 15. Nowacki Paweł Marian, 16. Pochitonow Ziemowit Maria, 17. Ruszar Józef, 18. Skóra Danuta Zofia, 19. Skóra Jan Zbigniew, 20. Spodenkiewicz Paweł, 21. Woźniakowska Maria Karolina, 22. Zagajewski Adam,

pośmiertnie

23. Potocka Pelagia,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

24. Barczyk Joanna Elżbieta, 25. Batko Jerzy Leszek, 26. Bek Wiesław Antoni, 27. Bratuszewski Waldemar Robert, 28. Budyń Jerzy, 29. Czarniecki Stanisław, 30. Czerni Krystyna Maria, 31. Garsztka Barbara Maria, 32. Godek Jerzy Kazimierz, 33. Gramatyka-Łuczkiewicz Janina Agnieszka, 34. Gwoździowski Janusz Zbigniew, 35. Jankowski Zbigniew, 36. Jastrzębski Adam Grzegorz, 37. Kapela Lutosława Teresa, 38. Kensy Elżbieta Zofia, 39. Konopka Tadeusz Marian, 40. Krajewska Anna Maria, 41. Majdzik Ryszard, 42. Małkiewicz Grzegorz Zenon, 43. Meissner Jakub Adam, 44. Nowaczek Jacek Franciszek, 45. Oracz Wojciech, 46. Pawełczyk Jerzy Stanisław, 47. ks. Pawłowski Zygmunt Tomasz, 48. Pierzchała Janusz Artur, 49. Polkowski Jan Kazimierz, 50. Rakowiecki Jacek, 51. Roeffler Mariusz, 52. Schoen Joanna, 53. Siciński Michał Szczęsny, 54. Skrobotowicz Jacek Adam, 55. Szczepański Janusz Józef, 56. Środoń Jan, 57. Widłak Wojciech Jarosław, 58. Witkowski Paweł Emil, 59. Włoszczyk Andrzej Aleksander, 60. Wojnar Bogdan Franciszek, 61. Wojtasik Małgorzata Anna, 62. Zadencki Jarosław Andrzej, 63. Zedanja Danuta,

pośmiertnie

64. Chyliński Zygmunt Wojciech, 65. Meissner Elżbieta Maria, 66. Osterwa Maria Matylda,

za zasługi w dokumentowaniu prawdy o najnowszej historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Głębocki Henryk, 68. Szarek Jarosław Jan.