POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2011 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 100/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za zasługi w popularyzowaniu historii znaków narodowych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Prokopczuk-Runowska Izabela Ewa,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego, za działalność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Sposób Jerzy,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Bednarski Mieczysław, 4. Kordas Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Bagińska Danuta Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Ossowski Jan Franciszek, 7. Stoń Dariusz, na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Białowąs Waldemar Franciszek, 9. Maciejewska Izabella, 10. Sieńkowska Wiesława Antonina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Sala Wincenty,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Gałecki Roman Tomasz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Wojny Ziemi Zamojskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Łukomska Anna Wiktoria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Foryt Anna Jadwiga,

na wniosek Wojewody Łódzkiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Brózda Jarosław Konrad,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Bielawa Władysław Jan,

na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Krzywiec Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Szulborski Jan,

na wniosek Wojewody Pomorskiego: za zasługi w kultywowaniu tradycji ludowych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Brylowski Bronisław, 20. Roszkowski Eugeniusz Wiktor, 21. Szewczyk Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Wejer Teresa Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Gałka Urszula, 24. Kitowski Jacek, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Gil Paweł, 26. Ordyniec Arkadiusz, na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Blicharski Władysław,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Mazur Józef Ryszard, 29. Samokar Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Mostowy Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Grzela Jerzy Marian, 32. Trzciński Krzysztof Waldemar.