POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 listopada 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 436/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Balczun Wojciech, 2. Zaleśny Marek Robert, na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za osiągnięcia w pracy naukowej i organizacyjnej

3. Baltaziuk Maria,

za osiągnięcia w pracy naukowej i publicystycznej:

4. Bartosik Krzysztof Janusz, 5. Błach-Olszewska Zofia Urszula, 6. Gamian Andrzej Wincenty, 7. Zimecki Michał,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej:

8. Mach Bogdan Wojciech, 9. Stryjek Tomasz Andrzej,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Cholewa Antoni, 11. Cieniuch Ryszard Edward, 12. Jaromin Czesław Józef, 13. Kosior Jan, 14. Kozak Roman, 15. Kursa Zbigniew, 16. Matejczuk Lucyna, 17. Newlacil Ewa, 18. Pierzchała Kazimierz, 19. Szlązak Zbigniew, 20. Żuchowicz Genowefa,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. ks. Wojdat Tadeusz,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Bochenek Maciej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Lewiński Marian Bronisław,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Brodecki Zdzisław Andrzej, 25. Glita Marian Feliks, 26. Mochoń Andrzej Waldemar, 27. Pędzik Sławomir Dariusz, 28. Porębski Paweł, 29. Szczukiewicz Mirosław Marian, 30. Tworek Tomasz Józef, 31. Waluszewski Jan Władysław, 32. Zaczek Konrad Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Tkaczyk Cezary Tomasz, 34. Tworek Grzegorz Jan,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w działalności na rzecz krzewienia idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Olender Andrzej, 36. Rembiewski Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Wasilewski Wiesław,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

38. Konieczka Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Chwastyniak Zbigniew,

za zasługi w kultywowaniu i promowaniu polskiego folkloru, za krzewienie kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

40. Furmanek Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Woźniak Ireneusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Krajewski Eugeniusz Zenon,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Olejniczak Paweł Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju pszczelarstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Mrówka Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Matyja Zygmunt, 46. Sikora Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Gidaszewski Zdzisław Jan, 48. Kubacki Teodor Kornel, 49. Sadowski Ksawery, 50. Słomiański Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Krzyślak Jadwiga Irena, 52. Maćkowiak Stanisław, 53. Mierzwicka Ewa, 54. Paradowski Jan, 55. Ptak Marek Jan.