POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 listopada 2010 r. o nadaniu orderów

Rej. 437/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), za wybitne zasługi w działalności publicznej na rzecz kształtowania orzecznictwa konstytucyjnego oraz zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej, odznaczeni zostają

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Mazurkiewicz Marek Karol, 2. Mączyński Andrzej Stanisław, 3. Niemcewicz Janusz Marian, 4. Safjan Marek Henryk, 5. Stępień Jerzy Adam, 6. Zdziennicki Bohdan Marian.