POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 kwietnia 2011 r.

nr 115-3-11

w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn zm. 1) ) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Krzysztof Piotr BIELAWSKI

dr hab. Jerzy DOBRUCKI

dr hab. Marek LANGNER

dr hab. Joanna Elżbieta PIJANOWSKA

dr hab. Krzysztof Antoni POLEWSKI

dr hab. Jan TROJANOWSKI

dr hab. Piotr Józef WĘGIEREK

dr hab. Janusz WĘGROWSKI

nauk chemicznych

dr hab. Sławomir Hubert FILIPEK

dr hab. Henryk Teodor FLAKUS

dr hab. Krystian Andrzej PLUTA

nauk ekonomicznych

dr hab. Teresa Elżbieta MARTYNIUK

dr hab. Arnold Grzegorz PABIAN

nauk farmaceutycznych

dr hab. Adam Michał BUCIŃSKI

dr hab. Iwona Kamila WAWER

nauk fizycznych

dr hab. Tadeusz BALCERZAK

dr hab. Maciej Marcin MAŚKA

dr Hans Torsten RICKMAN

nauk humanistycznych

dr hab. Bohdan Hieronim CYWIŃSKI

dr hab. Małgorzata CZARNOCKA

dr hab. Rafał DROZDOWSKI

dr hab. Adam DZIADEK

dr hab. Rafał HABIELSKI

dr hab. Jan ILUK

dr hab. Grażyna Maria KRASOWICZ-KUPIS

ks. dr hab. Władysław MAJKOWSKI

dr hab. Mariola MIKOŁAJCZAK

dr hab. Robert PIŁAT

dr hab. Halina ŚWIĘCZKOWSKA

dr hab. Adam Stanisław ZIÓŁKOWSKI

dr hab. Elżbieta ZNAMIEROWSKA-RAKK

nauk leśnych

dr hab. Piotr ŁAKOMY

nauk matematycznych

dr hab. Adam BOBROWSKI

dr hab. Andrzej Tadeusz CEGIELSKI

dr hab. Bolesław Zygmunt KACEWICZ

dr hab. Grzegorz Antoni KARCH

dr hab. Teresa REGIŃSKA

nauk medycznych

dr hab. Urszula Jadwiga GRZESIAKOWSKA

dr hab. Tomasz Sławomir GRZYBOWSKI

dr hab. Jerzy Mariusz JOCHEM

dr hab. Iwona MOZER-LISEWSKA

dr hab. Marek Jan SOSNOWSKI

dr hab. Halina Barbara WOŚ

dr hab. Katarzyna WOŹNIAK

nauk o Ziemi

dr hab. Andrzej KOWALCZYK

dr hab. Krzysztof Paweł KRAJEWSKI

dr hab. Lesław Marian TEPER

nauk rolniczych

dr hab. Maciej FIEDOROWICZ

dr hab. Zbigniew Józef JAWORSKI

dr hab. Kazimierz Antoni RUTKOWSKI

dr hab. Jacek Leon WOLNICKI

nauk technicznych

dr hab. Zbigniew Jan BIAŁKIEWICZ

dr hab. Ryszard Józef BUDZIK

dr hab. Włodzimierz Andrzej DRABENT

dr hab. Georgy KUKHAREV

dr hab. Henryk Marian MADEJ

dr hab. Jacek MAŃDZIUK

dr hab. Ryszard MILLER

dr hab. Włodzimierz Mirosław OGRYCZAK

dr hab. Krystyna Zofia PAWŁOWSKA

dr hab. Jan RICHERT

dr hab. Ryszard ROMANIUK

dr hab. Zygmunt RYMUZA

dr hab. Krzysztof Michał SACHA

dr hab. Wojciech SZELĄG

dr hab. Witold TARCZYŃSKI

dr hab. Irena Gertruda WOJNOWSKA-BARYŁA

nauk teologicznych

ks. dr hab. Marian Szczepan MACHINEK

II. TYTUŁ PROFESORA: sztuk muzycznych

dr hab. Anna JANOSZ

dr hab. Katarzyna Elżbieta SOKOŁOWSKA

Ella Anna SUSMANEK-MYSIŃSKA

dr Zygmunt Antoni RYCHERT

sztuk plastycznych

dr hab. Roman Stanisław KOWALIK

Waldemar Jerzy MARSZAŁEK

Maria TARGOŃSKA


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.