POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 grudnia 2008 r. o nadaniu orderów

Rej. 314/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizatorskiej, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bielczyk Zygmunt Karol, 2. Bielski Janusz Jakub, 3. Celej Irena, 4. Chrzanowska Maria Ludwika, 5. Cieśliński Ryszard, 6. Figwer Urszula, 7. Gołąb Leon Stanisław, 8. Jarowiecka Teofila, 9. Kabsch Aleksander Bogusław, 10. Krasicki Szymon Marian, 11. Kutzner-Kozińska Maria Zofia, 12. Kwapuliński Roman Paweł, 13. Ks. Mikulski Mirosław, 14. Pośpiech Jerzy Bertold, 15. Rusin Kazimierz, 16. Żołądź Jerzy Andrzej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Bukowiec Marian, 18. Cempla Jerzy, 19. Huciński Tadeusz, 20. Joniec Józef, 21. Jopkiewicz Andrzej Jerzy, 22. Mleczko Edward, 23. Sadowski Jerzy Bolesław, 24. Sterkowicz Stanisław, 25. Wit Andrzej, 26. Żak Stanisław Ludwik.