POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 czerwca 2004 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-6-04

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Iwona ŁAPIŃSKA – w Białymstoku

2. Barbara ORECHWA-ZAWADZKA – w Białymstoku

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3. Janusz BEIM – w Krakowie

4. Anna Maria BOHDZIEWICZ – w Gliwicach

5. Grażyna Danuta CICHOSZ – w Lublinie

6. Danuta Anna DADEJ-WIĘSYK – w Lublinie

7. Ewa Mirosława DAWCZAK-SCHAEFER – w Gliwicach

8. Lidia Maria DUDEK – w Częstochowie

9. Izabella Elżbieta DYKA – w Krakowie

10. Wiesław Julian GRAJDURA – w Tarnowie

11. Przemysław Marceli GROCHOWSKI – w Lublinie

12. Urszula Teresa GUBERNAT – w Krakowie

13. Ewa Joanna GULSKA – w Lublinie

14. Dariusz ISKRA – w Lublinie

15. Beata Magdalena KURDZIEL – w Krakowie

16. Elżbieta Maria MATYASIK – w Gliwicach

17. Danuta Helena MORYS-WOŹNIAK – w Gliwicach

18. Jarosław Leszek POCH – w Częstochowie

19. Mieczysław POTEJKO – w Krakowie

20. Agnieszka Maria RĘKAS – w Częstochowie

21. Dariusz SIELICKI – we Wrocławiu

22. Dariusz Leszek SKUPIEŃ – w Zielonej Górze

23. Izabela Joanna STRÓZIK – w Krakowie

24. Jolanta Teresa SZYMANOWSKA – w Lublinie

25. Beata Emilia TABAKA – w Krakowie

26. Stanisław ŻÓŁTAŃSKI – we Wrocławiu

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

27. Rafał ADAMCZYK – w Ostrowcu Świętokrzyskim

28. Dariusz BARCZAK – w Ostrowcu Świętokrzyskim

29. Grzegorz IWOŁA – w Starachowicach

30. Dorota Małgorzata KANIOWSKA – w Końskich

31. Artur Mirosław KOŁODZIEJ – w Ostrowcu Świętokrzyskim

32. Ewa KUŚMIEROWSKA – dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie