POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 września 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 163/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi w działalności na rzecz odkrywania i popularyzowania prawdy o zbrodni katyńskiej, za dokumentowanie polskiej historii, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Paul Mack Allen,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Materski Wojciech Jerzy, 3. Lipińska-Nałęcz Daria Monika, 4. Stępniak Władysław Jakub, 5. Rosowska-Jakubczyk Ewa Olga, 6. Woszczyński Bolesław.