POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 września 2004 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-9-04

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

1. Beata Ewa CICHACKA-KLAMKA – w Szczecinku

2. Sebastian Marek DZIEDZIC – w Pułtusku

3. Sylwia Maria ESTKOWSKA – w Białogardzie

4. Grażyna GORCZYŃSKA – w Pułtusku

5. Joanna Katarzyna GWIZDAK – w Chorzowie

6. Rafał KRASOŃ – w Sandomierzu

7. Anna LEWITA-HORYD – w Szczecinku

8. Anna Katarzyna MANIEWSKA – w Wieluniu

9. Zdzisław PATREUHA – w Zgorzelcu

10. Dominik Stanisław RAK – w Staszowie

11. Małgorzata Justyna SZACOŃ – w Szczecinie

12. Jakub Zygmunt WILIŃSKI – w Szczecinie

13. Marcin Adam ZIELIŃSKI – w Wałczu