Rej. 2/2005 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 stycznia 2005 r.

o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu: za zasługi dla rozwoju i popularyzacji sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Wybieralska Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Grzechowiak Barbara Janina, 3. Hensler Leszek Andrzej, 4. Michalski Krzysztof, 5. Szwarc Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Grzelak Andrzej Józef, 7. Grzeszczak Robert Eugeniusz, 8. Wybieralska Dorota,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Czarnecki Robert Jerzy,

na wniosek Ministra Infrastruktury

za zasługi dla rozwoju telekomunikacji i poczty:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Flis Henryk Jakub, 11. Górka Tadeusz Józef, 12. Koperski Andrzej, 13. Włodarczyk Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Łukasiak Irena Maria, 15. Łuszczewska Krystyna, 16. Rzępołuch Halina, 17. Stańska Joanna, 18. Świta I ska Ewa, 19. Wiśniewska Anna, 20. Wizimirski Zbigniew Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Kawa Bożena Irena, 22. Trzciński Andrzej, 23. Wiktorzak Barbara,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi na rzecz rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Jarecki Adam, 25. Kasperowicz Bogumiła Marianna, 26. Kilanowska Krystyna Maria, 27. Kołodziej

Piotr Paweł, 28. Kozikowski Krzysztof, 29. Krakowski Romuald, 30. Krzyżanowski Julian Tadeusz, 31. Men-dzelewska Urszula, 32. Miłosławska-Kozak Mirosława, 33. Niemirka Ireneusz Wincenty, 34. Paradowski Mieczysław, 35. Pyrzyńska Barbara Halina, 36. Stajniak Stanisław, 37. Stempień Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Borowski Andrzej Stefan, 39. Chlewicki Józef Kazimierz, 40. Dryk Alicja Aniela, 41. Dybiec Leszek, 42. Halota Elżbieta Urszula, 43. Jakubowski Piotr, 44. Kłos Henryka, 45. Korzeniowska Antonina Jadwiga, 46. Kostrzewska Hanna Janina, 47. Król-Pol Ewa Krystyna, 48. Krzyżanowska Zofia, 49. Książyk Wiesława Małgorzata, 50. Kulik-Wojtyś Hanna Maria, 51. Madej Grażyna Marianna, 52. Mamiński Dariusz Włodzimierz, 53. Mikotajewska Hanna Teresa, 54. Oleszkie-wicz Alicja Maria, 55. Pachucka Barbara, 56. Patkow-ska Anna Ewa, 57. Piotrowska Małgorzata, 58. Piotrowski Stanisław Antoni, 59. Rączkowska Maria Jolanta, 60. Rynkowska Bożena Katarzyna, 61. Senator Hanna Elżbieta, 62. Szelągowska Aleksandra Hanna, 63. TrybuIska-Sepioł Bogusława, 64. Wernikowska Urszula Maria, 65. Wojtyło Wanda Maria, 66. Wojtyra Wojciech, 67. Wysokiński Janusz, 68. Zapędowski Wiesław Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Arciszewski Marek Włodzimierz, 70. Brzychcy Maria, 71. Kocyłowska Maria Ewa, 72. Laskowska Katarzyna, 73. Lewandowska Izabella Maria, 74. Nowicka Magdalena Julia, 75. Odrobiński Krzysztof Stefan, 76. Papiz Halina Elżbieta, 77. Pitera Roman Adam, 78. Smaczyńska Grażyna Małgorzata, 79. Stelmachowski Stanisław Ksawery, 80. Wykowski Grzegorz,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Chmielecki Romuald Antoni, 82. Piętka Roman Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Bogusławski Grzegorz, 84. Czajkowski Jan Tadeusz, 85. Czapski Wojciech, 86. Dominiak Marek, 87. Grzenia Piotr Sylwester, 88. Jabłoński Zenon Stanisław, 89. Janiszak Marek Sławomir, 90. Krzywiec Józef, 91. Maciejewski Ryszard Józef, 92. Stencel Zenon, 93. Wyrwicka Krystyna Mieczysława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Batkowski Ryszard Piotr, 95. Leszczyński Adam, 96. Matuszewska Danuta Jadwiga, 97. Narkiewicz Krystyna Elżbieta, 98. Zehner Stefania,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Fijatkowski Andrzej Waldemar, 100. Golański Ryszard Szczepan, 101. Kaczmarska-Banasiak Małgorzata Jadwiga, 102. Morawska Mirosława Józefa, 103. Szczotka Stefan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104. Jędras Waldemar, 105. Kindler Zofia, 106. Pęcherz Józef, 107. Wiśniewska Elżbieta Joanna, 108. Wojda-Głowacka Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

109. Jankowska Anna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

110. Borkowski Roman Józef, 111. Matusik Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Bartczak Aleksandra Katarzyna, 113. Chramęga Stanisław, 114. Matek Sławomir Stanisław, 115. Muller Krzysztof Jacek, 116. Orzeł Józef, 117. Pierzga Marian Paweł, 118. Poręba Marek, 119. Śliwiński Zdzisław Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Bogacz Dariusz, 121. Bołoz Henryk, 122. Borończyk Krzysztof, 123. Chęciński Dariusz Edward, 124. Kmiecik Jacek Andrzej, 125. Kosakowski Jerzy Dariusz, 126. Prusak Edward, 127. Strzelczyk Andrzej Jarosław, 128. Szewczuk Mariusz Wiesław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za osiągnięcia w pracy zawodowej, za zasługi dla rozwoju bankowości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

129. Babinetz Andrzej, 130. Chybiło Zofia Elżbieta, 131. Ku I pa Wincenty,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

132. Dudek Danuta Eleonora, 133. Kosiba Krzysztof Wiesław, 134. Mroczek Leszek, 135. Nazimek Maria, 136. Pachlita Józefa Magdalena, 137. Pająk Mieczysław Jan, 138. Tomkiewicz Adam,

za zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

139. Denko Alfred,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

140. Sałata Zbigniew,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpoża rowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

141. Redman Bolesław Czesław,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

142. Turska Regina.