POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z.110-69-2005

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Romana IWASZKIEWICZA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.