POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 października 2006 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-38-2006

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Bogdana MARCZEWSKIEGO ze stanowiska

Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Pakistanu.