POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 44/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Chciuk-Celt Tadeusz,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatele Królestwa Belgii za wybitne zasługi w ratowaniu życia ludzkiego, za udział w akcji ratowniczej i udzielenie pomocy ofiarom wypadku polskiego autokaru w okolicach Dunkierki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Droesbeke Jacques, 3. Vermeulen Lieven Angelo,

obywatel Królestwa Danii za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za działalność charytatywną i społeczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

4. Stanisławski Lech Antoni,

obywatele Republiki Francuskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy regionalnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Dupilet Dominique, 6. Krajewski Jean Marie,

za wybitne zasługi w niesieniu pomocy dla osób potrzebujących w Polsce

7. Charton Jean Marie,

za wybitne zasługi w propagowaniu języka i kultury polskiej, za zasługi w działalności społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Berry Pierre,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej za wybitne zasługi w działalności polonijnej i społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Ilasz Józef, 10. Ilasz Lila,

obywatele Kanady za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność polonijną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Głogowski Stanisław, 12. Różnawski Halina,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady za zasługi w działalności polonijnej i społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Boczkowska Małgorzata Dorota, 14. Bożek Aleksander, 15. Gazda Elżbieta, 16. Różnawski Zdzisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Domanowski Kazimierz, 18. Drzymała Janusz, 19. Maziarz Tadeusz, 20. Mielczarek Zbigniew,

obywatel Mongolii za zasługi dla rozwoju polsko-mongolskiej współpracy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Batsuch Purewdoo, obywatele Nowej Zelandii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz zachowania materialnych śladów i zabytków pozostałych po polskich osadnikach, za upowszechnianie wiedzy o Polsce:

22. Chiles John Russell, 23. Clark Patricia Annę, 24. Klemick Paul,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polskiej emigracji

25. Sakowski Ludmiła Marianna,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Nowej Zelandii: za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

26. Manterys Stanisław, 27. Zawada Stefania,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz zachowania materialnych śladów i zabytków pozostałych po polskich osadnikach, za upowszechnianie wiedzy o Polsce

28. Kłobukowska Cecylia,

za zasługi w działalności polonijnej

29. Suchański Alina,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

za wybitne zasługi w działalności charytatywnej, społecznej i humanitarnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

30. Briick Ernst,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego bibliotekarstwa, za działalność charytatywną i społeczną

31. Saur Klaus Gerhard,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich

32. Knabe Wilhelm, 33. Muller Olaf,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej

34. Schaps Helmar Hans,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w propagowaniu kultury polskiej, za działalność na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich

35. von Grabowski Michał,

za zasługi w rozwijaniu stosunków polsko-niemieckich:

36. Keil Georg Wilhelm, 37. Steppacher Burkard,

za zasługi w niesieniu pomocy osobom potrzebującym w Polsce

38. Ks. Luther Axel,

obywatel Republiki Południowej Afryki za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

39. Kitley Thomas,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Stanach Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

40. Andraka Dorota.