POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lutego 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-10-09

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Sądzie Okręgowym:

1. Krystyna DOLATA                               —w Katowicach

2. Stanisława Jadwiga GALIŃSKA                  —w Olsztynie