POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 134/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za zasługi w niesieniu pomocy poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru w okolicach Grenoble

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Francuskiej:

1. Kostrzewa Agnieszka, 2. Thonet Agnieszka Maria, 3. Zachciał Daria,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej:

4. Cendrowska-Lopez Edyta, 5. Gross Beata Małgorzata, 6. Gross Georges, 7. Gross Monika, 8. Kluska Elżbieta, 9. Malach Patrick Andre, 10. Nowicki Ludwik,

obywatele Republiki Francuskiej:

za wybitne zasługi w niesieniu pomocy poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru w okolicach Grenoble

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11.  Arthaud Jean Pierre, 12. Di Marco Yves, 13. Fontaine Luc, 14. Gritti Jean Luc, 15. Nef Erie, 16. Serge Samuel,

za zasługi w niesieniu pomocy poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru w okolicach Grenoble:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Caparros Christophe, 18. Carsoulle Stephanie, 19. Litaudon Jean-Marc, 20. Meyer Lavigne Sophie, 21. Piórkowski Genevieve, 22. Stahl Catherine, 23. Toms Ali-son, 24. Tresallet Jean Francois, 25. Zielińska Christine,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Genivet Erie, 27. Le Feur Yannick, 28. Lora-Ronco Patrick, 29. Rereau Laurent,

obywatel Mongolii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-mongolskiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

30. Nadmid Bayartsaikhan, obywatele Federacji Rosyjskiej:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii, za osiągnięcia w pracy naukowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

31. Piotrowski Rajmund,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

32. Szymańska Jadwiga.