POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 105/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Lamparski Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Pięta Henryk, 3. Popławski Aleksander,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Borczuch Adam Stanisław, 5. Tarnawska Danuta Brygida,

za zasługi w popularyzowaniu historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Gniado-Tutakiewicz Artur, 7. Kulesza Marek, 8. Sawiak Piotr Stanisław, 9. Sieniawski Janusz.