POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 43/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Federalnej Niemiec za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za osiągnięcia w pracy publicystycznej i wydawniczej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. ks. Śliwański Jan,

obywatele Boliwariańskiej Republiki Wenezueli za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-wenezuelskiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ZASŁUGI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Ramos Dolande Osmel Vicente, 3. Vielma Nelson Benito.