POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 40/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia

16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177,

z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz organizacji kombatanckich, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Chojnowski Bronisław, 2. Koruba Julian, 3. Nowak Janina Irena, 4. Tomczak-Prażmo Zofia,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Rokita Daniel,

na wniosek Prezesa Rady Ministrów,

zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Lipka Antoni Dominik, 7. Tumiłowicz Kazimierz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Borak Roman, 9. Janik Roman Bolesław, 10. Leśniak Adam Marian, 11. Ostrowski Ryszard Włodzimierz, 12. Różewska Irena Ludwika, 13. Tać Lucjan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Jaśniewicz Krystyna, 15. Korczyński Kazimierz, 16. Stasiak Stanisław Jerzy, 17. Strejczek Godzimierz, 18. Werner Krzysztof Janusz.