POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 grudnia 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 308/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Władkowski Paweł,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Drabik Marian, 3. Gruza Jan Henryk, 4. Olszewski Andrzej Mirosław, 5. Pączek Jan, 6. Pepliński Marian Antoni, 7. Szlużewsk-Paszki Bonicyusz Jeremiasz, 8. Świst Ryszard Jan, 9. Zdonek Józef Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

10. Błażewicz Eugeniusz, 11. Drywa Brunon, 12. Formela Apolinary, 13. Gliniecki Zygmunt, 14. Godlewski Zbigniew, 15. Kałużny Jan, 16. Kamać Stanisław, 17. Kowalczyk Jadwiga, 18. Kuchcik Jerzy, 19. Kućma Daniel, 20. Kużak Roman, 21. Lewandowski Stanisław, 22. Matelski Jerzy, 23. Mosiewicz Stefan, 24. Nastały Zbigniew, 25. Pawłowski Józef, 26. Perkowski Henryk, 27. Perzyński Andrzej, 28. Piernicki Ludwik, 29. Polechoński Jan, 30. Polito Zygmunt, 31. Prysak Edward, 32. Rebinin Waldemar, 33. Sawicz Tadeusz, 34. Semczyszyn Zbigniew, 35. Sieradzan Stanisław, 36. Skipor Michał, 37. Skonieczka Jerzy, 38. Stawicki Stefan, 39. Stojecki Kazimierz, 40. Sumiński Waldemar, 41. Sypka Bogdan, 42. Święcicki Julian, 43. Toczek Zygmunt, 44. Widerlik Józef, 45. Woźnicki Wojciech, 46. Wójcik Marian, 47. Wrzodak Janusz, 48. Wycichowski Zbigniew, 49. Zajczonko Waldemar, 50. Zastawny Kazimierz, 51. Żebrowski Janusz.