Rej. 303/2004 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2004 r.

 o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej, za odwagę wykazaną w czasie akcji ratowniczej, odznaczeni zostają

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

1. Bajczyk Stanisław Franciszek, 2. Schmidt Mirosław Kazimierz.