POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2009 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-6-09

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Barbara GRYTNER-ZIĘCINA

dr hab. Teresa Maria SZKLARZEWICZ

dr hab. Jerzy Adam WOŁEK

nauk chemicznych

dr Tadeusz Stanisław GÓRECKI

dr hab. Lucyna Maria HOŁYSZ

dr hab. Antoni Ryszard KUNICKI

dr hab. Ryszard Józef OSTASZEWSKI

dr hab. Irena WACŁAWSKA

nauk ekonomicznych

dr hab. Eugeniusz GATNAR

dr hab. Zbigniew MALARA

nauk farmaceutycznych

dr hab. Wanda Paulina NAWROCKA

nauk fizycznych

dr hab. Zbigniew JAROSZEWICZ

nauk humanistycznych

dr hab. Janusz Marian KIRENKO

dr hab. Władysław Jerzy ŁOSIAK

dr hab. Jacek Dariusz MALINOWSKI

dr hab. Włodzimierz Juliusz MĘDRZECKI

dr hab. Ralph SCHATTKOWSKY

dr hab. Wanda Marianna SUPA

dr hab. Leszek Olgierd ZASZTOWT

nauk matematycznych

dr hab. Jan MIELNICZUK

dr hab. Piotr RYBKA nauk medycznych

dr hab. Anna Maria BRĘBOROWICZ

dr hab. Maria Alicja DĘBSKA-ŚLIZIEŃ

dr hab. Mariusz Andrzej DUBIEL

dr hab. Józef Roman KŁADNY

dr hab. Jacek Andrzej KUŚMIEREK

dr hab. Edyta Pelagia PŁOŃSKA-GOŚCINIAK

nauk o kulturze fizycznej

dr hab. Jolanta Elżbieta CHWALBIŃSKA

dr hab. Krystyna Maria ZATOŃ

dr hab. Ryszard Tadeusz ŻARÓW

nauk o Ziemi

dr hab. Marek Antoni KRĄPIEC

dr hab. Joachim Marian SZULC

nauk prawnych

dr hab. Jan Krzysztof GALSTER

nauk rolniczych

dr hab. Elżbieta Maria BRZUSKA

dr hab. Helena GAWROŃSKA

dr hab. Mariusz Konrad PISKUŁA

dr hab. Jerzy Tadeusz PUCHALSKI

dr hab. Elżbieta SKÓRSKA

dr hab. Barbara SZPAKOWSKA

dr hab. Wawrzyniec Antoni WAWRZYNIAK

nauk technicznych

dr hab. Stanisław Antoni BAŃKA

dr hab. Wojciech Stanisław CZAJKOWSKI

dr hab. Henryk DYBIEC

dr hab. Jerzy Tadeusz FILIPIAK

dr hab. Zbigniew Józef HUZAR

dr hab. Marian Kazimierz KAZIMIERCZUK

dr hab. Dorota Izabela KOCAŃDA

dr hab. Krzysztof Józef KOWALSKI

dr hab. Grzegorz Jarosław KOWALECZKO

dr hab. Wojciech Marian NASALSKI

dr hab. Ngoc Thanh NGUYEN

nauk teologicznych

ks. dr hab. Jan WIŚNIEWSKI