POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-36-2005

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję Pana Janusza NIESYTO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Księstwie Liechtensteinu.