POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 września 2010 r.

nr 1130-24-2010

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:


I. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Artur ADAMIEC

— w Kielcach
II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

2. Agnieszka BOBROWSKA

— w Szczecinie

3. Wojciech Jan KUCZKOWSKI

— w Szczecinie

4. Anna Karolina MUSIAŁ

— w Katowicach

5. Monika POSTAWA-GWÓŹDŹ

— w Katowicach

6. Andrzej Maciej ROMAN

— w Bielsku-Białej

7. Joanna Monika SAUTER-KUNACH

— w Bydgoszczy

8. Joanna Ewa SIUPKA-MRÓZ

— w Bydgoszczy
III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

9. Piotr Józef BROY

— w Jastrzębiu-Zdroju

10. Adam Łukasz KRUKOWSKI

— w Zabrzu

11. Aneta Iwona ŁUCZYŃSKA

— w Gliwicach

12. Kamila NOWICKA-HOMIK

— w Kamieniu Pomorskim

13. Wioletta Maria PAPROTNA

— w Świnoujściu

14. Bogusława PAWLICA

— w Rudzie Śląskiej

15. Grażyna Dorota REDOS-KRYŃSKA

— w Żyrardowie

16. Krzysztof Tadeusz SKROBOWSKI

— w Zgorzelcu

17. Piotr Paweł SZAREK

— Szczecin-Centrum w Szczecinie

18. Patrycja WOJCZUK

— w Goleniowie

19. Anita WOŹNIAK-DOMINA

— w Gorzowie Wielkopolskim

20. Aleksandra Ewa ZYGMUND-BOGACZ

— w Gorzowie Wielkopolskim