POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 września 2008 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 208/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Długosz Edward Stanisław, 2. Łukomski Adam Jakub, 3. Ryś Bogdan Jerzy, 4. Turalski Aleksander Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. ks. Kordas Władysław Antoni, 6. Kosma Stanisław, 7. Kowalski Leonard Franciszek, 8. Krzysik Henryk, 9. Ludwikowska Krystyna Halina, 10. Obratański Krzysztof Marek, 11. Przybyła Lech,

pośmiertnie

12. Woliński Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Król Marek, 14. Pawłowski Stanisław, 15. Smogorzewski Roman,

na wniosek Ministra Gospodarki za zasługi w pracy naukowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Berkowski Leopold Adam, 17. Majchrzak Walerian, 18. Plewiński Andrzej, 19. Wiśniewska-Weinert Hanna Maria,

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Braun Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Kubica Marcin Tomasz, 22. Stencel Krzysztof Jan,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Związku Kajakowego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Markiewicz Piotr,

na wniosek Ministra Skarbu Państwa za zasługi w pracy naukowej i badawczej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Szafraniec Andrzej Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Hołota Marian, 26. Szukalski Bogdan Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Pich Roman,

na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Bielecka-Grzela Stanisława Michalina, 29. Kurzawski Grzegorz Włodzimierz, 30. Sikorski Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Buczkowska-Radlińska Jadwiga, 32. Cybulski Cezary Zenon, 33. Dębniak Tadeusz Andrzej, 34. Górski Bohdan August, 35. Ratajczak Mariusz Zdzisław,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego, za działalność społeczną

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kaczmarczyk Barbara, 37. Kaczmarczyk Tomasz, 38. Kusek Przemysław, 39. Majewska Magdalena, 40. Majewski Andrzej,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Majka Zenobia, 42. Wysocki Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Andrearczyk Edmund, 44. Gierszewski Romuald Feliks, 45. Kolczyk Zyta Teresa, 46. Krygowski Benedykt, 47. Ziegert Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Wilkowski Marek Bogdan, 49. Zimorska Ewa Teresa,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Begiełło Zbigniew Jerzy, 51. Faczyńska Helena, 52. Szulecki Witold Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Chyła Wawrzyniec, 54. Denys Marta Janina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Frak Jerzy, 56. Tokarczyk Krzysztof, 57. Warowny Leszek Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Dąbrowski Bogusław Andrzej, 59. Hryniewicz Tomasz, 60. Jarosz Jan, 61. Olejko Maryla Anna, 62. Sulowski Henryk, 63. Tujak Mirosław Stanisław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Harłacz Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Broszkiewicz Zbigniew, 66. Kot Kazimierz, 67. ks. Prucnal Stanisław, 68. Silarski Krzysztof Edmund, 69. Władyka Zbigniew Karol, 70. Wojtuszewski Tadeusz,

na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi w promowaniu polskiej kultury ludowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Hryniewski Marek, 72. Radaszkiewicz Krzysztof, 73. Zajkowska-Grzywa Beata,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Honkowicz Janusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Cymorek Karol, 76. Czudek Jan, 77. Lindert Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Gluza Jan Stanisław, 79. Hampf Manfred Franciszek, 80. Kozieł Jan Karol, 81. Kuczera Gustaw, 82. Malec Józef,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za zasługi w działalności na rzecz osób chorych na cukrzycę:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Gliński Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Sznajder Jadwiga, 85. Świetlik Mirosława, 86. Uba Danuta,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości rolniczej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Cieślak Czesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Bartczak Paweł, 89. Borkowski Mirosław, 90. Junkiert Edmund, 91. Zalewski Stanisław,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Kalka Bernard Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Zwiewka Bronisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Wudecki Stanisław.