POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 marca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 69/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

obywatel Państwa Izrael za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-izraelskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Peleg David,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy, za działalność na rzecz ochrony praw i wolności człowieka i obywatela

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Ashe Yictor Henderson,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych: obywatelka Związku Australijskiego za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Wodzińska Helena,

obywatelka Królestwa Belgii za wybitne zasługi w niesieniu pomocy humanitarnej więźniom politycznym w Polsce podczas stanu wojennego

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Jaspard Jacqueline,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec w uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Niewodniczański Tomasz.